Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą na zasadach non profit, której celem jest wspieranie rozwoju Polski Wschodniej. Statut Lubelskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Studenckich stanowi, iż realizuje ono swoje cele przez:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • pogłębianie świadomość prawnej społeczeństwa
  • kształtowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

OBECNIE PROWADZIMY AKCJĘ ZBIERANIA PODPISÓW W SPRAWIE PRZYSPIESZENIA BUDOWY CAŁEGO ODCINKA S19!

Droga ekspresowa S 19 jest częścią tzw. via Carpathia, drogi która docelowo prowadzić ma przez cały kontynent - od Bałtyku po Adriatyk. S 19 ma ogromne znaczenie dla rozwoju Polski wschodniej, województwa przez które ma przebiegać zamieszkuje 5,5 mln ludzi (dane GUS na 31.12.11) co stanowi 14% ludności Polski. Budowa całego odcinka S19 stworzy nowe perspektywy rozwoju gospodarczego, podniesie atrakcyjność tzw. ściany wschodniej, otworzy nowe tereny inwestycyjne (greenfields).

PETYCJA W SPRAWIE PRZYSPIESZENIA BUDOWY CAŁEGO ODCINKA S19!

 

 

Darmowy Program PIT